[Tổng Kết] APL Road Series Vol.2 Vietnam: Kết quả tất cả sự kiện

Prize pool High Roller là 4,122,500,000 với hơn 170 lượt entries, Prize pool của Main Event lên tới 8,380,000 với 864 lượt entries. Total prize pool của tất cả event tournament đến thời điểm hiện tại đã lên đến xấp xỉ 1 triệu USD. Trải qua 10 ngày diễn ra sự kiện của APL, chưa bao giờ bầu không khí và phong trào poker nóng như bây giờ. Dưới sự tham gia đông đảo của các VĐV không chỉ Việt Nam mà còn đến từ Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Phillipines, Úc, Na uy, Anh, Pháp, sân chơi lần này đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và thành công tốt đẹp.

Dưới đây là kết quả của các sự kiện đã diễn ra:

Main Event
Rank Player Country Prize
1 Lee Yin How Singapore 1,476,360,000
2 Netalie Segon Australia 1,034,530,000
3 Dang Xuan Canh Vietnam 668,790,000
4 Han Sang Yong Korea 494,470,000
5 Frederic Bolliet France 375,460,000
6 Macaron Tran Vietnam 299,030,000
7 Le Ngoc Khanh Vietnam 247,490,000
8 Tan Wah Meng Singapore 196,780,000
9 Feng Bui China 147,670,000
10 Nguyen Trung Hieu Vietnam 120,680,000

 

Event 12: 27m5 Pro High Roller
Rank Player County Prize
1 Nguyen Van Dung Vietnam 1,025,270,000
2 Vu Manh Phong Vietnam 718,550,000
3 Pham Thanh Tung Vietnam 462,130,000
4 Lam Quy Phong Vietnam 342,170,000
5 Pham Quang Huy Vietnam 256,830,000
6 Kanani RaJeev India 205,300,000
7 Dennis Pham Vietnam 170,670,000
8 Julien Tran Vietnam 136,870,000
9 Chua Kok Chun Singapore 102,240,000
10 Tan Wah Meng Singapore 74,620,000

 

Event 15: 4m4 Pro 6 max Turbo (33 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Dang Van Don Vietnam 51,220,000
2 Truong Mong Hoang Vietnam 35,850,000
3 Florencio Campomanas Phillipines 23,050,000
4 Alex Choi Korea 17,930,000

 

Event 13 : 4m4  Pro NO LIMITE HOLDEM TURBO(85 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Richard Mari England 98,940,000
2 Hwang Jae Yeol Korea 69,260,000
3 Phan Tuan Vinh Vietnam 46,170,000
4 Muel Julien Sylvian France 32,980,000
5 Nguyen Ho Minh Nam Vietnam 23,090,000
6 Dinh Gia Long Vietnam 19,790,000
7 Do Thanh Duy Vietnam 16,490,000
8 Nguyen Minh Anh Vietnam 13,190,000
9 Nguyen Ha Tung Vietnam 9,890,000

 

Event 11 : 3m3 Pro Hyber Turbo (114 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Pham Duy Hung Vietnam 90,450,000
2 Tran Tuan Vinh Vietnam 63,350,000
3 Zurvan Tumboli India 40,740,000
4 Jun Young Kim Kore 30,170,000
5 Phan Duc Trong Vietnam 22,610,000
6 Nguyen Hoang Huy Vietnam 18,090,000
7 Dhaval Muogal India 15,050,000
8 Tran Hong Han Vietnam 12,050,000
9 Polichetti Giuseppe Italy 9,050,000
10 Phan Quang Huy Vietnam 6,580,000

 

Event 10 : 7m7 Pro POT LIMIT OMAHA 2 (44 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Zhang Liming 101,580,000
2 Ng Yow Hui Singapore 68,710,000
3 Dhanesh Vilaykumar Singapore 44,810,000
4 Richard Mari England 35,850,000
5 Abram Anthony Australia 26,890,000
6 Nguyen Hoang Anh Vietnam 20,910,000

 

Event 9 : 5m5 Pro NO LIMIT HOLDEM 2 (93 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Kush Vinoo Kataria India 126,971,000
2 Radew Vasil 88,802,000
3 Tae Joon Cho Korea 57,148,000
4 Anthony Abram Australia 42,354,000
5 Soyanda Tayronne Singapore 31,754,000
6 Vidwath Sheny India 35,394,000
7 Lim Yoh Wan Korea 21,154,000
8 Chua Kok Chun Singapore 16,914,000
9 Amit Anesa India 12,720,000
10 Luc Quang Van Vietnam 9,274,000

 

Event 8 : 5m5 Pro Club Tourament (40 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Chap Va Team/Phan Vinh Vietnam 91,180,000
2 SPL/ Jack Lieu Singapore 62,080,000
3 Poker Life/ Ha Jeung Lim Korea 40,740,000

 

Event 7 : 4m4 Pro NLH HOLDEM TURBO (51 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Tran Hung Manh Vietnam 61,343,000
2 Kamal Ajmera Ank India 43,534,000
3 Tran Hong Hai Vietnam 29,682,000
4 Qiu Bo China 21,767,000
5 Chung Minh Dan Vietnam 15,830,000
6 Nguyen Trieu Vietnam 13,846,000
7 Dinh Gia Long Vietnam 11,872,000

 

Event 6 : 4m4  Pro NLH SUPER DEEP STACK TURBO (103 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Jayappa Adarsh India 112,499,000
2 Heinanen Pasi Finland 78,769,000
3 Tran Viet Hoang Vietnam 50,634,000
4 Le Tu Tran Vietnam 50,634,000
5 Hoang Nhung Vietnam 37,526,000
6 Cui Ming China 28,135,000
7 Do Thanh Duy Vietnam 22,500,000
8 Nguyen Tran Huy Vietnam 14,987,000
9 SJ Kim Korea 11,270,000
10 Nguyen Tien Cong Vietnam 8,193,000

 

Event 5: 5m5  Pro POT OMAHA  1 (39 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Richard Marl 66,320,000
2 Saliba Shell America 47,288,000
3 Tony Khoang Netherlands 32,156,000
4 Hwang Jae Yeol Korea 24,590,000
5 Tae Joo Cho Korea 18,915,000

 

Event 4: 4m4 Pro K.O BOUNTY 1 (122 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Devesh Thapar India 94,164,000
2 Dyb Kiel Love Norway 65,950,000
3 Nguyen Thanh Trieu Vietnam 42,409,000
4 Kevin Lajou Veigne India French 31,412,000
5 Chee Yuet Australia 23,541,000
6 Pham Van Quyen Vietnam 18,833,000
7 Norbert Koh Shieu Singapore 15,671,000
8 Tony Khoang Netherland 12,544,000
9 Nguyen Tan Phuoc Vietnam 9,416,000
10 Le Hong Nghia Vietnam 6,852,000

 

Event 3: 6m6 Pro DEEP STACK (120 Entries)
Rank Player Country Prize
1 Takenouchi Japa 148,953,000
2 David Anh Vietnam 124,263,000
3 SJ Kim Korea 109,340,000
4 Phan Duc Trong Vietnam 62,434,000
5 Dang Van Hien Vietnam 46,793,000
6 Viet Nguyen Vietnam 37,434,000
7 BillGreen Erik Sweden 31,149,000
8 Akshay Nasa India 24,933,000
9 Pham Thanh Vinh Vietnam 18,717,000
10 Huy Game Vietnam 13,619,000

 

Event 2: 5m5 Pro NO LIMIT HOLD’EM 1    (21 entries)
Rank Player Country Prize
1 Kiel Ove Dyb Norway 50,905,000
2 SJ Kim Korea 30,555,000
3 Radev Vash 20,370,000

 

Event 1: 5m5 Pro Warm Up (157 entries)
Rank Player Country Prize
1 Chua Kok Chun Singapore 185,520,000
2 Minh Khanh Vietnam 140,000,000
3 Anh Vietnam 68,531,000
4 Duy Lam Vietnam 53,302,000
5 Rubin Labroo India 45,687,000
6 Đinh Công Đại Vietnam 36,873,000
7 Truong Ken 28,935,000
8 Vinh Pham Vietnam 18,275,000
9 Neerai Kumar India 12,945,000
10 HelNaren Finland 9,899,000
Theo Vietpoker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.