Một người chơi có chỉ số 64/3 ngồi ngay bên phải bạn. Mục tiêu của bạn đó là chơi càng nhiều pot có thể với anh ta càng tốt. Thực sự tuyệt vời khi heads-up mà bạn có vị trí. Đối thủ khá dễ dàng để khai thác, và bạn muốn khai thác anh ta