Kill roulette shark

  1. What Are The Best Ways To Minimize Losses In The Blue Wizard Game: There are plenty of gambling sites that accept Australian Express on the market and we can very well say that this is an almost universally accepted payment method, at least in the US, Australia, Australia, and North America.
  2. Reviews Of Online Casinos Offering 777 Strike - Finally, Malcolm X determines that his relationship with a notorious criminal will harm his reputation and requests that Bumpy reduce his guards.
  3. Sweet Bonanza Online With Progressive Stages: It is the third Iron Man slot that has been released and there are 3 modes within the free-play feature.

Super spins no deposit bonus

How Much Does The Probability Of Losing Increase As The Stake Decreases In Lucky Pants Bingo
Although Net Entertainment has adopted a theme to celebrate the holidays the Fruit Shop Christmas Edition pokies game can still be enjoyed at any time of the year.
Dynamite Digger Eureka! Casino With Blackjack
You might be making a silly face at the screen right now, and I get it.
The innovations don't end with just the casino design.

Seminole rock cryptocurrency casino

How To Safely Play Gorilla Kingdom
Every plater's membership at The Genesys Club is specially designed to last a lifetime.
How Many Symbols Are There In Over The Moon
AG Communicates was founded in Malta in 2023 and has since grown to manage more than 70 gambling domains.
Bonanza Meaning Of The Symbols

Probe Bet – chơi ở turn như thế nào khi đối thủ check back trên flop

Hẳn là hầu hết người chơi đều đã quen thuộc với những khái niệm như 3-bet, c-bet hay donk bet.Ngày hôm nay bài viết sẽ giới thiệu một định nghĩa cũng khá cơ bản nhưng không phải người chơi nào cũng đã biết đến, đó là probe bet.

Probe bet là khi bạn bet không có vị trí vào player đã có cơ hội để C-bet nhưng quyết định check. Probe bet chỉ có thể xảy ra ở turn (nếu đối thủ không c-bet ở flop) và ở river (nếu đối thủ không c-bet ở turn).

Ví dụ: đối thủ ở CO open raise preflop bạn call ở BB. Flop bạn check, đối thủ không c-bet mà check back.

Turn: bạn quyết định bet – hành động này gọi là probe bet.

Xong phần định nghĩa, Vậy tiếp theo cùng xem 4 tips có thể tham khảo khi probe bet ở turn.

4 tips cơ bản khi probe bet ở Turn:

1/ Probe bet ít thường xuyên ở nhưng high board, nhiều hơn ở low board

Đối thủ của bạn khi có vị trí sau khi đã raise preflop sẽ có lợi thế về range hoặc/và lợi thế về bài nut trên những flop mà có high card như A hoặc K, và lợi thế đó sẽ tiếp tục theo đến turn. Đó là lý do bạn nên ít probe hơn nhưng board như vậy.

Ngược lại, bạn có thể probe nhiều hơn trên nhưng low board vì bạn sẽ có nhiều bài nhỏ trong range khi là người call preflop

2/ Khi lá turn là high card, probe bet ít hơn

Đối thủ sẽ thường có nhiều bài high card hơn trong range của họ hơn sau khi cả hai nhà check flop, vậy nên bạn sẽ ít bet khi lá turn là một lá high card hơn là một lá low card.

3/ Cân nhắc range preflopflop của đối thủ khi board pair (còn được gọi là “chập mạch”) ở turn

Bạn cần tiếp cận với việc probe với những con turn làm pair board, phụ thuộc vào lá pair đó và range của bạn và đối thủ. Tóm  gọn lại, bạn sẽ muốn:

+ Probe ít hơn khi high card pairs và/hoặc high board.

+ Probe nhiều hơn khi một lá low card pairs và/hoặc low board.

Cùng xem ví dụ sau đây, trước tiên là high board:

6-handed cash game. 100bb stacks.

Fold tới Button, BU raise 2.25bb. SB folds. Hero calls.

Flop K♠ Q♦ 8♥

Hero checks. Button checks.

Turn Q♣

Hero…?

Trên flop này, đối thủ của bạn sẽ có khả năng đã c-bet với range phân cực với nhưng hand mạnh (top pair hoặc mạnh hơn) và bluffs trong khi đó sẽ check back với những middle pairs như Qx, JJ và 8x. Thêm vào đó, đối thủ sẽ có nhiều Qx trong range preflop hơn.  Những điều trên sẽ dẫn tới việc đối thủ sẽ có nhiều combo trips trong range hơn khi  Q♣ ở turn.

Bây giờ cùng nhìn vào một low board:

6-handed cash game. 100bb stacks.

Fold tới Button, BU raise 2.25bb. SB folds. Hero calls.

Flop 6♠ 5♥ 2♣
Hero checks. Button checks.

Turn 2♦

Hero…?

Trẹn flop này, đối thủ sẽ có thể c-bet với range merged bao gồm hầu hết các pair trên flop vì những bài này sẽ bị đe doa với những lá over card ở turn, để deny equity của hero. Thêm vào đó, đối thủ có lẽ không raise quá nhiều bài có 2. Điều này có nghĩa là đối thủ sẽ có ít combo trips trong range hơn với lá Turn 2♦.

Vì đối thủ rất ít khả năng có trips, bạn nên bet turn với một tần suất cao hơn.

4/ Probe bet nhiều hơn khi Draw (các bài mua bán) hoàn thành ở turn.

Hầu hết người chơi sẽ chọn việc C-bet với tần suất cao khi họ có đường mua bán trên flop, điều này có nghĩa là khi lá turn hoàn thành bài mua thùng hoặc mua sảnh, đối thủ sau khi check back sẽ ít có khả năng có thùng hoặc sảnh.

Mặt khác, bạn sẽ có một lượng nhiều draw trong range (tùy thuộc vào board) vì bạn sẽ phải check gần như toàn bộ range trên flop.

Vì bạn sẽ có khả năng có nhiều hand mạnh khi turn lên đường thùng ba lá hoặc sảnh 3-4 lá trên bàn, bạn nên probe bet nhiều hơn ở con turn như vậy. Ngoại lệ là khi lá turn là một lá broadway thứ 3 hoặc thứ tư (Ví dụ: J-T-3-A) vì nhưng high board này sẽ rất thuận lợi cho nhà raise preflop.

 

Điểm cuối về về sizing khi probe turn:

Khi probe turn, bạn nên chia range bet ra hai sizes. Nếu bạn nghĩ tới việc áp dụng một sizing duy nhất trong các tình huống probe, bạn có thể sẽ rơi vào bẫy của đối thủ.

Nói cách khác, bạn nên tách range bet ở turn thành hai size khác nhau: size nhỏ (25-50% pot) và size lớn (67-150% pot). Và chắc rằng bao gồm cả hand mạnh và bluff trong mỗi sizing. Điều này sẽ giúp bạn thu được nhiều EV hơn, lợi dụng được sai lầm của đối thủ và làm cho bản thân khó nhai hơn trong mắt các đối thủ.

Bài viết tiếp theo sẽ đi vào phân tích các ví dụ và phân tích việc chọn sizing phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Hãy chờ đón xem tiếp.

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.