Money free bingo

  1. Over The Moon Casino Mobile: There maybe compulsory contributions required to create a pot, these are known as antes.
  2. What Are The Best Online Clover Rollover 2 Game Providers - While there is a minimum legal age of 19 to wager in many Australian provinces, in Australia the legal minimum is 18.
  3. Holy Hand Grenade Casino Rewards Program: The game selection at Playzee Casino is enormous.

Texas poker winning order

Wolf Blaze Megaways Game Tactics Download
As a registered member of the casino, you will have the chance to take advantage of daily bonus offers.
Best Payment Methods For Fire Blaze Green Wizard Games In Online Casinos
From stater packages to rewards for long-term bettors, you can be certain that there is a lot in it for you.
It's necessary to mention that registration and structure make a very good impression.

Jammin jars slots

What Is Eye Of Horus's Average Payout
Microgaming is the only customer for which the company now provides video pokies.
Where Can I Find A Reliable Red Hot Bbq Operator
Hailing from the most northerly reaches of Scandinavia, Air Dice are a developer of money games in other words, the sort of games youd wager on at a typical online casino.
Sugar Rush Game Variants

Để value bet hiệu quả ở river

Như Daniel Neagreanu từng nói trong khoá dạy poker của mình trên Masterclass: ở river khi bạn bet, hoặc bạn đang value đối thủ hoặc bạn đang đi bluff, không có gì gọi là “value bluff” cả. Chỉ 1 trong 2, không có gì ở giữa hết.

Đúng. Và nếu bạn để ý thì khái niệm bluff và value chỉ thực sự đúng 100% ở vòng river bởi đây là vòng cược cuối cùng và cả 5 lá bài community cards đã được chia ra hết. Board không thể thay đổi nữa và sức mạnh giữa các hand không thể thay đổi nữa khi đã đến river. Trước đó, ví dụ ở flop, dù AA đang dẫn 27o rất sâu nhưng vẫn có một xác suất rất nhỏ 27o có thể ăn được AA khi chia đến turn hoặc river (ra 2 pair, ra trip, hay sảnh). Nhưng đến river, nếu không có gì đặc biệt xảy ra sau khi chia flop thì AA chắc chắn dẫn 27o ở river.

Câu hỏi đặt ra làm thế nào để có thể value đối thủ tối đa mà không tự đặt chúng ta vào thế khó (thế khó = bet rồi bị đối thủ raise hay raise rồi bị 3bet mà không đủ khoẻ để snap call mà cũng không yếu đến nỗi phải snap fold). Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu tường tận hơn về khái niệm value bet ở river.

  1. Nguyên tắc vàng khi value: chỉ bet river với mục đích value nếu ta biết có 1 số hand nhất định đối thủ có thể cầm tuy đang thua nhưng lại đủ khoẻ để call lệnh bet của ta.

=> Trừ khi bài của chúng ta đã nut và có vị trí so với đối thủ, còn không thì không bao giờ nên bet khi biết có khả năng cao đối thủ đi mua bài mà không lên.

=> Vì 2 lý do: i) ta check thì có khả năng họ sẽ bet để bluff, khi đó ta sẽ call và ăn được thêm tiền của đối thủ. ii) nếu ta bet và họ raise lớn thì ta sẽ đặt mình vào thế khó nghĩ một cách không cần thiết.

  1. Thin value có nghĩa là ta cố gắng bet để ăn value của những hand chỉ yếu hơn hand của ta một chút ít. Ví dụ, AQ đi value QK hay 99 đi value A8 hoặc 78 trên mặt 8-2-2-5-7.

=> Chỉ nên thin value nếu ta nghĩ rằng đối thủ có xu hướng over-call (call quá nhiều), đồng nghĩa với việc họ sẽ call ta với những hand tương đối yếu thay vì sẵn sàng fold top pair ở river.

=> Tốt nhất không nên thin value những đối thủ aggressive, biết sử dụng board để bluff chúng ta ở river vì nó sẽ đẩy ta vào thế khó nghĩ.

=> Tuy nhiên, thin value không có nghĩa là phải bet nhỏ. Đương nhiên thông thường sizing sẽ khá nhỏ vì hand của đối thủ sẽ khá yếu và vì thế không call được bet quá to. Tuy nhiên, không nên bet quá nhỏ để đối thủ sinh nghi và trong một số trường hợp đặc biệt (đối thủ có xu hướng hero call nhiều với hand bluff catcher/không biết đọc bài/có live read) thì có thể bet to dù biết chắc đối thủ chỉ có hand yếu hơn ta một chút.

  1. Yếu tố con người rất quan trọng. Cũng cùng một hand, cùng một board, cùng một cỡ pot nhưng không thể act cùng một kiểu nếu hai player có lối chơi khác nhau. Nhìn chung thì người nào càng có xu hướng call nhiều thì ta càng value nhiều hand hơn và value nặng hơn. Player nào tight hơn thì ta cũng phải điều chỉnh range value tight lại và bet sizing cho phù hợp.

Tóm lại, đừng value bet ở river nếu bạn không nghĩ ra được một vài hand (đang thua hand của ta) mà đối thủ có thể cầm để call lệnh bet đó.

2 Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.