Tháng: Tháng Một 2021

Phòng ngự lại việc bạn bị 3bet

Bạn không phải là người chơi duy nhất biết 3bet. Những người chơi biết chơi một chút sẽ thi thoảng 3bet, và một số ít sẽ 3bet khá thường xuyên. Sau đây bạn sẽ học được cách phòng ngự khi bị 3bet. Giả sử bạn chơi $1–$2 6-max với $200 stack, và bạn open-raise $7

Call All In Trên Flop Dùng Equilab

Trong loạt serie vừa qua về áp dụng toán học trong poker, chúng ta đã nghiên cứu nhiều tình huống preflop: call all in, call rejam và rejam với bài gì. Hôm nay, chúng ta sang đến postflop. Hand bài giả định lần này là 1 ván cash game 25/50k cafe vỉa hè. Bạn open raise với A♣︎Q♣︎ ở UTG lên

Kỹ năng phán đoán khoảng bài (Hand Range) của đối thủ trên bàn poker

Trong cuốn sách The Theory of Poker của mình, David Sklansky đã nói rằng chơi một ván bài poker đúng tức là chơi nó theo cách bạn sẽ làm nếu biết được bài của đối phương. Trong poker, có tất cả 1326 kết hợp bài một người chơi có thể được chia. Việc biết được chính xác