Điều chỉnh kích cỡ của C-bet (C-bet Sizing)

Sizing (Điều chỉnh kích cỡ) C-bet không đúng có thể là một sự rò rỉ nghiêm trọng. Sự khác nhau trong size của một C-bet tốt và một C-bet không tốt có thể thường chỉ ở mức 2 hoặc 3 BBs. Chúng ta không nói riêng đến mức độ quan trọng của một lần phạm

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦

Còn 1 Tháng nữa thôi sự kiện 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ sẽ đến Việt Nam, tại Crown Poker Club, Hà Nội. Để các VĐV có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭

Lý thuyết trò chơi poker GTO – bạn nên nhìn nhận về trò chơi như thế nào ?​

​ Poker đang phát triển rất nhanh vào thời điểm hiện tại, đến nỗi mà những chiến thuật được viết ra sách và video đã trở nên lỗi thời. Sự thay đổi rõ ràng nhất là khi trước kia những player kiểu cũ kiếm được hàng triệu trump dựa vào phong cách chơi khai thác